Člověk vznikl ze světla..t.j. z přímého Božího Dechu.

Srdce

9. srpen 2012 | 14.25 | rubrika: druhá rubrika

Tímto chrámem je tělo Ježíšovo, které po smrti za tři dny si zase svojí vůlí složil.Vnitřní  Duchovní poznání nás poučuje, že je možné Božímu Duchu Kristovu, složit na čas zcela hmotná organická těla, jichž nelze niak rozeznat od těl zrozených hmotných lidí.
Jak se to děje zůstane tajemstvím pro všechny, kdo nepronikli do oblastí Ducha.
Pozemskými metodami to nikdy nebude rozřešeno, protože se to děje právě jemnými duchovními silami, kterých nelze vědecky zkoumat - leda tomu kdo k nim pronikl. Ale takové proniknutí je spojeno s podmínkou, že člověk musí sebe sama povznést na vyšší duchovní úroveň - a když to udělal a poznal tato tajemství, ví také, že jich nesmí prozradit.
Tím by byl porušen řád a zákon tohoto světa.
Jen tehdy, když by naše země se tak produchovněla, že by na ní nebyli lidé zlí a že by všichni lidé dosáhli vysokého stupně zasvěcení, vešly by tyto věci ve všeobecnou známost, ale pak by také zavládl na tomto světě zcela jiný řád a zákon a naše země by byla novým rájem.

žádné komentáře | přidat komentář

Bůh nečiní nic pro sebe.

2. srpen 2012 | 16.19 | rubrika: druhá rubrika


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nejvyšší oddanost znamená právé poznání Boha. Schopnost rozeznávací..ono vědomí kterým člověk poznává svým citem
...
--nikoli rozumem--, že Bůh je jedinou příčinou všeho.
Proto máme v Bohu hledat svoje útočiště a nikoli u něčeho jiného.
Bůh stvořil duši, aby se v ní narodil Jeho jednorozený Syn. Jen proto byla napsána všechna Písma a jen proto stvořil Bůh andělskou podstatu člověka a celý svět...aby se v duši narodil Bůh.
Bůh nečiní nic jiného, než že jen rodí svého Syna a v tomto díle vyčerpává Svoji moc. Otec nemiluje nic než svého Syna a vše co se v Synu nalézá a jen proto, že každý z nás se může stát tímto Synem.. miloval nás Otec od věčnosti,
Syn Boží je Synem duše
a v tom má Bůh i duše jediného a téhož Syna..totiž Boha.

Začátek mystické smrti

2. srpen 2012 | 16.16 | rubrika: druhá rubrika*

Při běžném životě ve zdejším světě naše smysly fungují zcela mechanicky a donášejí k mozku nepřetržitě zprávy o tom co se děje v pozemském světě i ve fyzickém těle,
...

ale jakmile začne hluboká koncentrace na vlastní duchovní srdce, nastává odklon fyzická mysl se zastaví, protože byla veškerá mysl obrácená do nitra je vypnuto spojení ze zdejším fyzickým mozkem, takže to co se dále děje ve zdejším světě a fyzickém těle nedochází k našemu vnitřnímu vědomí.
Naše vnitřní vědomí se odpoutalo od nervových drah fyzického těla.
Ačkoliv smysly je dopravují, tak jako za obyčejného stavu, ale nedocházejí k našemu vnitřnímu vědomí.
Zobrazit více
žádné komentáře | přidat komentář