Vnitřní stavy

2. srpen 2012 | 14.26 |

Hliněný ,z prachu země, člověk

12 A protož ajakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel fa skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.
13 Nebo až do Zákona hřích byl na světě, ale hřích se enepočítá, když Zákona není.
14 Kralovala pak esmrt od Adama až do Mojžíše také i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž jest figura toho budoucího Adama.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře