Vnitřní stav

2. srpen 2012 | 15.36 |

Zévní rozum a vnitřní moudrost od Boha..přímý pramen
Vědouce, eže zkušení víry vaší působí trpělivost.


4 Trpělivost epak ať má dokonalý skutek, abyste byli dokonalí a celí, v ničemž fnemajíce nedostatku.
5 Jestliže pak komu z vás enedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně fa neomlouvá; i budeť jemu dána.
6 Žádejž pak adůvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá.
...

7 Nedomnívej se zajisté člověk ten, by co vzíti měl ode Pána,
8 Jakožto muž edvojí mysli a neustavičný ve všech cestách svých.
9 Chlubiž se pak bratr ponížený v povýšení svém,
10 A bohatý v ponížení se; nebo jako ekvět byliny pomine.
11 Nebo jakož slunce vzešlé s horkostí eusušilo bylinu, a květ její spadl, i ušlechtilost postavy jeho zhynula, takť i fbohatý v svých cestách usvadne.
12 Ale blahoslavený amuž, kterýž snáší pokušení, nebo když bude zkušen, vezme fkorunu života, gkterouž zaslíbil Pán těm, jenž ho milují

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře