Vnitřní stav v Biblí

2. srpen 2012 | 15.45 |
Člověk zevnitř hliněné nádoby

7 Mámeť bpak poklad tento v nádobách hliněných, aby vyvýšenost moci byla Boží, a ne fz nás.

16 Protož neoblevujeme, bale ačkoli zevnitřní člověk náš ruší se, však ten fvnitřní obnovuje gse den ode dne.
...

22 Nebo ezvláštní alibost mám v Zákoně Božím podle fvnitřního člověka;

23Obnoviti ese pak duchem mysli vaší,

24 A eobléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.

4 Ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýžto před obličejem Božím velmi drahý jest.

10 A eoblékli toho fnového, obnovujícího se k známosti jasné, podle obrazu gtoho, jenž jej stvořil,

18 Když bnepatříme na ty věci, kteréž se vidí, ale na ty, kteréž se nevidí. Nebo ty věci, kteréž se vidí, jsou časné, ale které se nevidí, jsou věčné.


9 Protivenství btrpíme, ale nebýváme opuštěni; býváme opovrženi, ale nehyneme.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře