Vnitřní stav

2. srpen 2012 | 15.58 |
Nový den a tvoření projeveněBůh se neustále rozpíná, již od počátku svého stvoření. Na počátku stvoření nebyly nikde světy, ani žádné bytosti ani tvorové,nebylo zde nic než zdánlivě prázdný prostor. .A protože tento prostor nemohl být úplně prázdný,neboť by v něm nemohlo nic vzniknout, byl naplněn silami a sice bez nejmenší trhliny.
...
Na počátku nebylo nic než jedna jediná prostá síla. A jestliže ona bytost *síla* chtěla něco stvořit, musela se stát činnou, protože každá činnost je pohybem .a každý pohyb má formu...Každý pohyb má svůj specifický charakter. ..A nejprostší pohyby jsou písmena. A proto..chtěl-li být Bůh činný ..promluvil. Jeho činností, je řeč. Řeč je podstatou Boha...Bůh neustále mluví...stále lze vidět písmeny, které padají do hlubin propasti až dolů.
Řeč jako síla je jméno Boží.Slovo je silou Boha a tato síla je složena z písmen, jejichž splývání a změny vytváří bohatství stvoření, přičem se nikdy neopakují, jsou vždycky jiné a přece jen věčné jsou jedním a tím samým.
Charakterem písmen je Duch, který individualizuje slovem a sice všude jako obraz Boží. . které hromovým hlasem hřmí Boží všemoucnost.

Bůh byl stvořen silou a Syn je pohybem této síly, ale činností těchto sil je Slovo. Síla je pralátkou,praelementem, prapříčinou-Síla je Božskou Matkou. která všechno ve vesmíru rodí a přitom zůstává pannou.
Ježíš Kristus vtělené slovo, protože je ve skutečnosti oním Božským základem, který dává člověku zevní lidskou řeč a vnitřně tajnou řeč Ducha...onu tajnou Boží řeč, která osvětluje veškeré duchovní věci.
Proto jsou ukryty v písmenech tajné, ale největší Boží síly

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře