Vnitřní stav

2. srpen 2012 | 15.59 |

Rodící princip Vesmírná MatkaBoží Matka, jež je věčnou pannou a věčnou rodičkou všeho. V Bohu je prazáklad této Božské Matky, t.j že v Bohu je jak mužský tak ženský princip Božství. Každý kdo se ve svém nitru odevzdal Božské matce, nalezl s ní zároveň také Boha Otce, protože oba základy jsou spolu nerozlučně spojeny.
...
Kdo tedy dosáhl spásy skrze Matku Nebeskou,dosáhl jí stejně, jako by jí dosáhl skrze Ježíše Krista nebo Boha Otce nebo skrze Ducha Svatého.
Duch Svatý dává všemu tvar on je prapůvodním věčným pramenem lidské myšlenky.
Božská Matka je ta, která spojuje svět zévní se světem vnitřním nebeským neviditelným a člověka s Bohem. Bůh je koncentrační sílou.
Božská Matka je nejstarší pralátkou vesmíru, se kterou se každý vnitřně ...setká na začátku. Vidí ji ve tvaru tmy, která je silou. Proto se každý na začátku své cesty setkal nejdříve s touto nejstarší pralátkou, totiž že viděl Matku ve tvaru duchovní tmy.
Z této pralátky se zrodil Bůh a tma je jeho součástí.
Bůh je světlo i tma zároveň. Nebeská Matka má vrozenou nesmrtelnost. Bůh si tmu nad propastí uvědomoval jako první s čím se setkal.
Zobrazit více

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře