Vnitřní stav

2. srpen 2012 | 16.00 |
Strom poznání sebe

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tento strom byl ukázán Adamovi v jeho nevinnosti... ačkoliv mohl se na něj dívat svobodně,,přece jenom mu zákaz Boží nedovolil, aby po něm zatoužil a jedl z něho ovoce, neboťˇmu hrozil, že z jeho plodů zemře smrtí.
...
Byl to totiž strom ve kterém dobro i zlo ,v rozdělení spolu zápasilo.
Ale ve sporu nemůže život obstát, protože spor rodí rozdělení. ..a rozdělení rodí smrt.
Adam musel po ovoci sáhnout a ochutnat ho, Aby dosáhl poznání, sebe, aby se jeho duše stála osobností, protože předtím byla neosobní, byla sice určena žít ve věčném klidu, v sobotě, ale neznala své síly.
Aby jí vyzkoušela a poznala musela duše Adamova padnout, níže t.j vstoupit do boje.
Proto je třeba nechat zemřít starého padlého Adama t.j fyzický smrtelný člověk čili svět, aby z něho povstal Nový Adam.

Život je pouze ve sladké jistotě lásky...Eva je podstata člověka, t.j Boží duše, pannensky čistá...Eva je ve všech lidech, ale projevuje se pouze v takových, kteří překročili tělesné vědomí.
Eva je Božským hlasem.
Když Adam usnul..stal se nečinným zévně, a jeho duše t.j vnitřní život se probudila.
Její úlohou je vést, vládnout, rozkazovat, ona je věštkyní a strážkyní všech tajemství.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře