Stav

2. srpen 2012 | 16.02 |

Podobenství duše a těla

*

Eva značí duši čili podstatnou část člověka a rovněž ženský princip Božství.
...
Eva je v řeckých mýtech naznačena Andromedou, což je také duše, čili lépší část člověka.
Perseus, který je prototypem hrdiny čili mystika, osvobodí Andromedu, právě když jí chce shltnout zlý drak negace, nebo atheismu, který znamená nižší lidskou podstatu.
V Biblí je o Evě, že byla vzata z boku spícího Adama, protože duše je ve všech lidech, ale projevuje se pouze v takových, kteří překročili tělesné vědomí.
Když *Adam* usnul a stal se nenčinným zevně, tak jeho duše, čili vnitřní život , se projevila.
Její úlohou je vést a vládnout a rozkazovat, jejím povoláním je zírati...neboť ona je věštkyní a vykladačkou i strážkyní mysterií.
Nejvyšší aspekt Evy je v podobenství Panny Marie...Adam tedy představuje tělo a Eva duši..jakožto Boží hlas. Ale Eva udržuje oheň t.j. nutí člověka, aby se soustřeďoval v koncentraci na Božský střed, tak aby byl navždy zničen satan..t.j. duch popírání. Žena je určena k tomu, aby potřela Hada..t.j. astrálního hada, který znamená pozemský oheň..a žena je voda čili Panna Marie, která tento oheň uhasíná.
Netřeba připomínat, že tento pozemský oheň znamená lidské náruživosti a vášně, které vedou člověka právě do pout v říši..ovšem astrální:(
Zobrazit více

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře