Stav

2. srpen 2012 | 16.04 |

Sestup na svět patřící mezi nižší peklaReinkarnace lidské duše která je podmínkou k vývoji lidské individuality. Celé lidstvo pokleslo ze svého původního stavu..což je naznačeno v Bibli pádem v ráji.
...
Ale tento pád by byl špatně chápán, kdybychom se domnívali, že se stal protože prvotní lidé, Adam s Evou se tělesně spojili a tím, že se dopustili onoho velkého hříchu.
Děj se odehrává pod stromem *života* a je jedním z nejhlubších mysteríí.
Dvě postavy pod stromem a na stromě had značí evoluci..t.j. vývoj lidské duše.
Bůh vystoupí ze stromu života..t.j. naše vnitřní Božství. a stromem života je mícha se svými duchovními centry stvořenými v oněch šesti dnech ..hadem pak je ona Boží síla..která má skutečně podobu hadí a pohybuje se spirálovitě do kruhu.
K vysvětlení všech vedlejších symbolů jichž je v Biblí použito..je třeba mystického nazírání a proto není možné všechno popsat lidskou řečí.
Zobrazit více

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře