Stav

2. srpen 2012 | 16.04 |

Strom

**

Posvátný fikovník symbol izuje duchovní vesmír, jenž je věčným...protože nemá počátku ani konce a končí se jenom v duchovním věděním a nikoli v čase.
...
Posvátný fíkovník je stromem duchovního života ve vesmíru, ale také v jednotlivostech t.j jak v jednotlivém člověku tak také v lidstvu.
Onen strom jehož kořeny jsou nahoře t.j. v nejvyšším Duchu, který jako první příčina je kořenem vesmíru. Větve jsou dole, neboť ony jsou výronem první příčiny, kterou je příroda pod dozorem Ducha. Listí chrání strom odhalením zákona spravedlnosti.
Kdo zná strom zná také pravdu, protože pravda je vtělením.
Člověk vznikl ze světla a jeho Duch koření v Duchu světa a svými větvemi sahá do hmoty, ze které si bere vývojovou látku
cestou vývojovou a vytváří z ní nakonec duchovní organizaci, která rodí Božské ovoce.
Tímto ovocem je Bohočlověk, který vyrostl z lidského individua, když se samo poznalo.
Větvemi jsou různí tvorové, kteří rozeznávají svojí vnitřní podstatou a vnikají do oblastí jak vyšších tak nižších..podle svých zásluh. Kořeny jsou druhotné příčiny..jako připoutanost a nenávist..které vyvolávají nezničitelný řetěz příčin, jež z vůle Boží řídí zkušenosti všech bytostí.
Zobrazit více

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře