Stav

2. srpen 2012 | 16.06 |
Vidění čtyř řek

* ** ** ** **

Gn 2,10* Gn 2,14 *Ez 1,1 * Dn 10,4
...


Které vytákají z pramene v ráji. Tento pramen je svaté místo v Horním Ráji. Je to studna vody života čili Boha, který je životem a podstatou všech věcí. Čtyři řeky mají svá jména..podle určení.
První řeka Fison, je symbolem těla, ve které spočívá zlato t.j bohatství. Druhá řeka je Gehon a naznačuje údolí Gehenny, t.j očistec. Je to řeka, která teče přes *Ethiopii* . čili Ath-opis znamená doslovně ohnivého hada jenž je znakem astralní říše.
Tato řeka je ohnivým tělem..tj. magnetickým pásem.
Třetí řeka se jmenuje Hyddekel znamená dvojklanný jazyk(dvojí význam).
Je to řeka která vytéká a vrací se do starého věku a teče do Asyrie ..symbolicky země dokonalosti.
Tato řeka je duši trvalým elementem v člověku..neboť nemá počátku ani konce..poněvadž povstala z Boha před časem. A vrací se k němu, když byla zdokonalena a individualisovaná.
Řeč duše je dvojitá, protože její podstata je jednak Božská a jednak lidská, podle lidských zkušeností.
Proto duše může rozmlouvat stejně tak s nebem jako se zemí.
Čtvrtá řeka je Eufrates čili moc Faraonova, čili Fi-Ourah, což značí hlas z nebe..t.j. věštění a Božskou vůli v lidské soustavě.
A *ráj* zvlažovaný těmito čtyřmi řekami je člověk, který došel rovnováhy..který dosáhl dokonalosti.

*V pozemské Biblí zévní jsou chybné názvy těchto řek..a to záměnou písmen.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře