Stavy

2. srpen 2012 | 16.08 |
Korán i Bible popisují stejné vnitřní stavy.Jméno Beth-El které bylo dáno Božímu domu, znamená člověka v onon stavu, se stává "krychlí" čili šesteronásobným, protože pak je stánkem Božím.
...
To znamená, že takový člověk je složen ze šesti dokonalých principů a těmto základům předsedá princip sedmý čili Duch Svatý.
Každý člověk má v sobě semínko k těmto sedmi základům, které lze vvinout v plnou dokonalost jedině tajemnou mystickou cestou.
T.j 6 čterců,které tvoří " chrám" v jehož středu je plamen Ducha Svatého.
Těchto 6 principů znamená také šest stupňů ..dní ve kterých byl stvořen svět a které odpovídají vývoji mikrokosmu..t.j svět v malém což je člověk.
Těchto šest dnů ve svém postupu zase odpovídá zase malým a velkým mysteriim ..které jsou vnitřní stavy duše..vnitřní křesty, pokušení, ukřižování, pohřbení, z mrtvých vstání a vystoupení na nebesa.
A pak následuje .svadba Beránka. ,která je totožná se sabbatem čili odpočinkem, kdy "uvnitř" krychle dochází k sedmému ,poslednímu a nejvyššímu skutku lidské a zároveň tedy Božské duše.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře