Stavy

2. srpen 2012 | 16.10 |
Duchovní lidství

** * * * * * ** * * * ** *
Kristus nepřinesl stvořené lidství, které je zévně a tělesně pochopitelné ..nebo něakou utvořenou podstatu,
ale kdo nerozeznává tělo Páně od chleba a vína
...
ten je přijímá v vlastnímu soudu.
Kristus dává lidem duchovní lidství..sílu svého těla..a své krve, milost nebesky svatou a životně tělesnou ,duchovní podstatu
tělo duchovní, které přinesl z nebes t.j. Božská a věčně lidská síla a tu zavedl do těla, které se od světa odvrátilo,
aby totéž tělo svojí nebeskou podstatou ve světle oživil.
To bylo poslání a jeho milost Ježíše Krista ..když zde pobýval obrazně na zemi.
Ve skutečnosti je však naším Spasitelem...náš vnitřní osobní Kristus...to je naše pravá lidská duše.

Církve nás sice poučují , že Kristus přišel, aby za nás zemřel, aby za nás trpěl a tím, že nás vykoupil a spasil.
Tato klamná nauka svádí lidstvo k víře, že Kristus historický čili Syn Boží, který přichází v jisté periodě
vždy na svět, aby ukázal cestu, je onou bytostí ke které se máme obracet, takže lidé klamně hledají při modlidbě svými myšlenkami
Ježíše Krista ..kdesi ve vesmíru, v nebeském království, které si představují někde nad oblaky..zévně ,
ale ve skutečnosti je tímto Synem
naše pravé vnitřní Já..se kterým se máme v pravdě spojit a navrátit se zpátky k Otci.
Kdo čeká zevně na příchod Ježíše...nedočká se....duchovní srdce má každý v sobě,,a každý sám musí skrze vlastní duchovní srdce nastoupit cestu podle jeho vzoru...stejně tak jako Boží Syn. když za pobytu na zemi mluvil skrze své nitro srdce se s vým Otcem v nebesích..jsou vnitřní nebesa a vnitřní svět..ono království Boží, které není s tohoto světa a není ani lidskou rukou zdělané.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře