Hmota

2. srpen 2012 | 00.29 |

Tři základní vlastnosti jsou souhrnem všech nedokonalostí, které jsou nezbytně spojeny se světem, Ale Boha v nich není, protože je nad nimi svojí podstatou vysoce povznesen.
Absolutní Božství je sice spojeno s pozemskou přírodou, ale ona není v Něm.
Proto teprve tehdy, když pronikneme jejím závojem, poznáme Boha.
Ony tři vlastnosti jsou právě vlastnostmi, které dělají přírodu takovou, jak se nám jeví, ale přitom je všechno to, co kolem sebe vidíme klamem.
Je zajímavé, že naše západní věda svými nejnovějšími výzkumy o hmotě to naprosto potvrzuje.
Nauka kterou prohlašovalo Božství ústy mnohých je teď potvrzena jinou cestou..t.j cestou vědeckou tedy ne jen filosoficky..ale pokusně.
Poznání skladby atomů na základě elektronové teorie je k tomu klíčem.
Hmota ve skutečnosti neexistuje a to co se nám  z d á  hmotou, je výsledkem zákonitého a podle různých látek rozmanitého chvění elektronú..t.j. nábojů, které se víří s ohromnou rychlostí kolem atomového jádra a tvoří tak ony základní částečky všech organických i neorganických.
Tři vlastnosti jsou výslednicí těchto neviditelných sil, jevících se jako různé vlastnosti hmotné a také duševní.
O souvstažnosti těchto tří vlastností a jejich účincích na přírodu a člověka by bylo na stovky stránek.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře