Stav/Velikost lidského Božského Já

2. srpen 2012 | 16.13 |
Velikost lidského Božského Já
Které jako malé slunce velikosti palce září v srdci každého člověka.
Není vlastně v srdci anatomickém, ale uprostřed prsou ..asi ve výši deseti prstů nad pupkem.
Když si položíme obě ruce na tělo tak, že malík pravé ruky spočívá na pupku a když položíme pravici těsně nad levou ruku, dotýkáme se palcem pravé ruky onoho místa. Při tom ovšem máme obě dlaně na těle. Tam je ono místo, kde se musí u mystika rozžehnout. Tento mystický oheň nelze rozžehnout jinak, než buď jogickým cvičením nebo mystickou koncentrací.
Je-li jednou rozžat, nemůže již být ničim uhašen, ale jeho teplo se časem strácí, když se mystik odvrátil od duchovních věcí..t.j. od jogického cvičení nebo mystické koncentrace.
...
Při modlitbě, při vstupu do chrámu..při mystických rozhovorech nebo pouhé vzpomínce na věci duchovní, cítí mystik ihned
mocné vzplanutí tohoto vnitřního ohně.
Toto vzplanutí spojené ještě se zvláštním jiným pocitem je také neklamnou známkou, že modlitba mystikova byla vyslyšena,
v takovém případě, je naprosto jisté, že se udá to, oč mystik prosil.
Tento duchovní oheň je neklamnou známkou pravé mystické cesty jenž vychází z duchovního srdce.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře