V předcházejícím článku je naznačeno, že toto Božs

2. srpen 2012 | 16.14 |


Právě rozum t.j. zévní rozum je největším poutem lidské duše. Také lidská zévní vůle je silou prokletí, neboť ona svádí člověka, aby konal to co Bůh nechce.
Všechno co koná člověk o vlastní vůli je proti Bohu.
Naše zévní vůle je výsledkem našeho rozumu a proto je právě tak klamná jako rozum sám.
...
Jenom tehdy, když používáme své vůle k věcem posvátným..když je nám nástrojem ku přemožení zévních smyslů a ku potlačení myšlenek při mystické koncentraci..ponese nám to dobré ovoce, jestliže to vše konáme k vůli Bohu..t.j. proto, abychom se s Ním spojili..teprve tehdy je nám vůle dobrým nástrojem, když se něčeho odříkáme ve prospěch jiných, když konáme dobré skutky a pod.
Ale přitom nesmíme nikdy myslet na odměnu..tím bychom zase upadli do pout jiných.
To znamená, že Bůh přebývající v srdci, dává člověku podnět a schopnost, aby jej cítil a viděl a aby si dovedl svého Boha představit..tato představa vede právě ke spáse.
Znovuzrození t.j spojení našeho Božského Já s universálním Duchem

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře