Bůh nečiní nic pro sebe.

2. srpen 2012 | 16.19 |


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nejvyšší oddanost znamená právé poznání Boha. Schopnost rozeznávací..ono vědomí kterým člověk poznává svým citem
...
--nikoli rozumem--, že Bůh je jedinou příčinou všeho.
Proto máme v Bohu hledat svoje útočiště a nikoli u něčeho jiného.
Bůh stvořil duši, aby se v ní narodil Jeho jednorozený Syn. Jen proto byla napsána všechna Písma a jen proto stvořil Bůh andělskou podstatu člověka a celý svět...aby se v duši narodil Bůh.
Bůh nečiní nic jiného, než že jen rodí svého Syna a v tomto díle vyčerpává Svoji moc. Otec nemiluje nic než svého Syna a vše co se v Synu nalézá a jen proto, že každý z nás se může stát tímto Synem.. miloval nás Otec od věčnosti,
Syn Boží je Synem duše
a v tom má Bůh i duše jediného a téhož Syna..totiž Boha.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Bůh nečiní nic pro sebe. eveleen®pise.cz 05. 08. 2012 - 14:49